TESTICULAR ADRENAL REST TUMOR- SONOGRAPHIC IMAGING FINDINGS/ CAN IT BE DISTINCTIVE FROM MALIGNITY?


Erdemli Gürsel B.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-VI, Van, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.344

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.344
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Testicular Adrenal Rest Tumor (TART) is a benign testicular tumor seen in patients with Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) (most common cause is 21-Hydroxylase deficiency). TARTs are bilateral in most cases and localized in testicular mediastinum. Poor hormonal control seems to be associated with TART. This tumor can be misdiagnosed as Leydig cell tumor (LCT). The size of tumors can be reduced with the steroid treatment. Ultrasonography is the first preferred imaging method in diagnosis and treatment. This article presents the clinical features of TART and sonographic imaging findings.

Testiküler Adrenal Rest Tümör (TART), Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) öyküsü bulunan (en sık 21-Hidroksilaz eksikliğine bağlı) hastalarda görülen benign testis tümörüdür. Sıklıkla bilateraldir ve mediastinum testiste tutulum sıktır. Genelde uygun tedavi almayan ve hormon düzeyleri kontrol altında olmayan hastalarda görülmektedir. İnfertiliteye yol açabilmektedir. Histopatolojik olarak Leydig Hücreli Tümörler ile karışabilirler. Steroid tedavisi ile lezyonlarda regresyon görülebilmektedir. Tanıda ve takipte ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi Ultrasonografi’dir. Bu yazıda TART’ın klinik özellikleri ve sonografik görüntüleme bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.