An investigation on estrus induction and artificial insemination of imported ewes


Gökçen H., Tümen H., Soylu M. K., Deligözoğlu F., Doğan İ., Bilgin B.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.143-148, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, progestagenler kullanılarak yapılan kızgınlık senkronizasyonu ile koyun ırkları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı araştırıldı. Bu amaçla 26 Hampshire, 33 Dorset ve 26 Siyah Baş Alman koyununa, her biri 30 mg cronolone içeren süngerler 12 gün süreyle intravaginal olarak uygulandı. Süngerlerin geri alınması sırasında her koyuna 500 IU PMSG enjeksiyonu yapıldı. Kızgınlık gösteren koyunlar arama koçlarıyla saptandı ve ilki kızgınlığın başında, diğeri ise ilkinden 8-10 saat sonra olacak şekilde 0.1 cm3 taze sperma ile servikal olarak tohumlandı. Üç ırk için kızgınlık gösterme oranı sırasıyla %96.15, 93.93 ve 100.00; gebelik oranları ise %80.00, 51.61 ve 30.76 olarak bulundu.