Fare deneysel artirit modelinde genetik olarak modifiye toleran dentritik hücre tedavisinin bazı kan parametreleri üzerine etkisi


güvenç g., yılmaz i., Çiftçi K., Baş A., Kaşıkcı E., ERSOY F., ...More

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.7-11, 2018 (Peer-Reviewed Journal)