IRAK, İRAN ve ABD : Önleyici Savaş, Petrol ve Hegemonya


Arı C. T.

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2004

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2004
  • Publisher: Alfa Basım Yayım
  • City: İstanbul
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Irak’ın işgali ve sonrasındaki gelişmelere kadar olan süreci analiz eden çalışmada bölge ülkelerinin siyasal ve toplumsal yapıları, istikrarsızlık unsurları, bölgesel güvenlik sorunları, geçmişten günümüze global güçlerle ilişkileri, ABD ve SSCB’nin bölgeye yönelik politikaları, bu politikalarda belirleyici olan dinamikler, İran Devrimi ve devrim sonrası İran’ın bölge ülkeleriyle ve ABD ile ilişkileri, bu arada İran-Irak Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali ve sonrası, Irak’ın kitle imha silâhları ve ambargo, bölgedeki Amerikan askerî varlığı ve Amerikan politik ve ekonomik çıkarları ve Irak’ın işgali ve yeniden yapılandırma süreci, Kürt sorunu ve temel dinamikleri ve bölge ülkelerinin soruna yaklaşımları gibi pek çok konu çalışmanın kapsamı çerçevesinde irdelenmekte, sade bir okuyucunun anlayacağı açıklıkla ele alınmakta ve tartışılmaktadır.