Evaluation of agricultural and livestock production in general in Mustafakemalpaşa.


Creative Commons License

Şerbeci M. S.

ULUSLARARASI ІІІ. MUSTAFAKEMALPAŞA SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 13 - 15 May 2016, vol.2, no.1, pp.27-48

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27-48
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

MUSTAFAKEMALPAŞA’DA GENEL OLARAK BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

M. Sıtkı ŞERBECİ1

1Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Bursa.

 

ÖZET

AMAÇ:
Ülke genelinde olduğu gibi, Mustafakemalpaşa ilçesinde de tarım sektörü, nüfusun önemli bir bölümüne geçim kaynağı olması ve gıda sanayine hammadde sağlaması nedeniyle önemli bir sektördür. Bu çalışma tarım ve tarımsal üretimin, ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturduğu Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarım kesimindeki mevcut potansiyeli saptamak ve tarımsal yapının temel özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarımsal yapı, çok farklı alt konular halinde detaylı bir şekilde incelenebileceği halde, çalışmanın konusu; genel hatlarıyla tarımsal alanların kullanımı, bitkisel ve hayvansal üretim değerleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

 

YÖNTEM:
Çalışma dahilinde ele alınan konulara ait tablolar; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) veritabanları kullanılarak oluşturulmuştur. Böylelikle, Bursa ili ve ilçeleri için kıyaslama yapmayı kolaylaştıracak bitkisel ve hayvansal üretim kollarına ait çapraz tablolar oluşturularak, her ilçeye ait, ekim alanları, üretim değerleri ve daha da önemlisi verimler karşılaştırılmıştır. TÜİK’e ait veriler 2015 yılına ait geçici veriler olup, GTHB verileri ise Ağustos 2015 yılında oluşturulan 2014 yılı faaliyet raporundan elde edilmiştir.

BULGULAR:

Arazi şartları ve ekim alanları haricinde, sadece verimlere bakıldığında; Mustafakemalpaşa ile diğer Bursa ili ilçeleri arasında önemli farklılıklar göze çarpmaktadır, ve bu farklılıklar genelde Mustafakemalpaşa aleyhinedir. İlçe, il sınırları içinde en fazla nadas ve tarıma elverişli olup da kullanılmayan arazi alanına sahiptir. Özellikle yüksek derecede büyük ve küçükbaş hayvan mevcuduna sahip olan ilçede hayvan yemi olarak kullanılan saman ve ot sınıfındaki bitki verimlerinde, diğer ilçelerle karşılaştırıldığında, çarpıcı bir farklılık söz konusudur. Aynı durum arıcılık faaliyetlerinde de ortaya çıkmaktadır. Toplam eski ve yeni kovan sayılarına sahip olan diğer ilçeler ile verim farkı iki katına kadar çıkmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Mustafakemalpaşa, bitkisel üretim, hayvansal üretim, arıcılık.