The Effects Of Dyadic Coping Strategies And Dyadic Conflict Resolution Styles Of Mothers On Postpartum Depression


Creative Commons License

Çankaya S., Buran G.

2. INTERNATIONAL WOMEN STUDIES CONGRESS 06-08 MARCH 2022/ KIBRIS, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.130-131

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.130-131
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Doğum sonu dönemdeki annelerin stresle çift olarak başa çıkma stratejileri ve çatışma çözme stillerinin
postpartum depresyona etkisini belirlenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırma 1-12
aylık bebeği olan 369 anne ile yapılmıştır. Çalışma 01 Ekim 2021 ile 01 Aralık 2021 tarihleri arasında
Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bir ilin Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri polikliniğinde gerçekleştirildi.
Annelerin 74’ü (%20.1) depresyon scale kesme noktasının (> 13) üzerinde puana sahipti. Evliliğinde sorun
yaşama, eşinin stresle çift olarak baş etme davranışlarına dair kendi algısı ölçeğinden düşük puan alma ve
olumsuz, boyun eğmeyen, geri çekilmeyen çatışma çözme stillerine sahip olma durumu anneler için postpartum
depresyon bakımından önemli ilişkili faktörler olarak bulunmuştur (
p < 0.05). Ebe ve hemşirelerin özellikle
doğum sonu dönemdeki kadınların eşleri ile arasındaki çatışmaları, ebeveyn davranışlarındaki yetersizlikleri ve
evlilik ilişki özelliklerini bilmesi gerekli desteklerin veya müdahale programlarının sağlanması postpartum
depresyon semptomlarının oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir ve anne-bebek etkileşiminin sağlıklı gelişimi
sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Postpartum Period, Postpartum Depression, Çatışma çözüm stilleri, Stresle çift olarak baş
etme, Annne, Ebelik bakımı


THE EFFECTS OF DYADIC COPING STRATEGIES AND DYADIC CONFLICT RESOLUTION
STYLES OF MOTHERS ON POSTPARTUM DEPRESSION
ABSTRACT
To determine the effects of dyadic coping strategies and dyadic conflict resolution styles of mothers on
postpartum depression. This descriptive and cross-sectional study was conducted on 369 mothers with babies
aged 1-12 months. The study was carried out between 01 October 2021 and 01 December 2021 in the pediatric
outpatient clinic of the Medical Faculty Hospital of a province in the Central Anatolian Region of Turkey.
Seventy-four (20.1%) mothers had scores above the depression scale cut-off point (> 13). Having problems in
marriage, getting a low score on the spouse's self-perception scale of dyadic coping with stress, and having

www.isarconference.org 2. INTERNATIONAL WOMEN STUDIES CONGRESS 08- 09/03/2022
--131--
negative, non-submissive, and non-retreating conflict resolution styles were found to be important factors
associated with postpartum depression (
p < 0.05). The incidence of postpartum depression increases in mothers
who have problems in their marriage, do not have good dyadic coping strategies, and have a negative conflict
resolution styles. Psychiatry nurses’ and midwives’ awareness of conflicts between “postpartum women and
their spouses”, “inadequacies in parental behaviors”, and “marital relationship characteristics”, and providing
support/intervention programs can help reduce the occurrence of postpartum depression symptoms and provide
healthy development of mother-infant interaction.
Keywords: Postpartum period, Postpartum depression, Conflict resolution styles, Dyadic coping inventory,
Mother, Midwifery care