Tüketim Harcamaları Davranış Biçimi PRINCALS ve OVERALS Yaklaşımı


BAYRAM ARLI N., ERTAŞ S.

V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 19 - 22 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes