Ekonomik Kalkınmadan Ekolojik Felaketlere: Çin’in Kuşak-Yol İnisiyatifinin Merkezi Asya’ya Olası Çevresel Etkileri


Gökpınar F. B.

Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.7, pp.1-19, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 7
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Doğu Asya Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-19
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Merkezi Asya’daki su sorunlarını Aral Gölü’nün çölleşme süreci üzerinden açıklamak, bunun yanında Çin’in girişimleriyle ortaya çıkan Kuşak Yol projesinin bölgedeki ekolojik sorunları daha da derinleştirme riski taşıdığını, Yeşil Teori’nin perspektifiyle ortaya koymaktır. Bu amaçla, çalışmanın ilk bölümünde Yeşil teori ve temel varsayımları üzerinde durulacaktır. Yeşil teorinin ekonomik ve siyasi olarak üzerinde durduğu temel prensipler açıklanarak, Merkezi Asya’daki çevre sorunlarının bu teorik perspektifle analiz edilmesinin önü açılacaktır. Ardından, Sovyetler Birliği’nin ekonomik büyümeyi amaçlayan devlet merkezli politikaları sonucunda Merkezi Asya’da ortaya çıkan ekolojik problemlere yer verilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise, bir başka ekonomik büyüme ve devlet merkezli proje olan Çin’in Kuşak-Yol projesi temel prensipleriyle açıklanacak, projenin ekonomik büyümeyi sağlarken sebep olabileceği ekolojik felaketlere değinilecektir. Sonuç olarak, geçmişte Sovyetler Birliği’nin bölgenin ekolojik güvenliğine verdiği onarılması imkânsız tahribatın, günümüzde de Çin’in başrolünde olduğu bir ekonomik proje sonucunda tekrarlanabileceği sonucuna varılacaktır.