Katı Form Biocharın Marul Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Dorak S., Aşık B. B.

1. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.1161-1172

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1161-1172
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada artan düzeylerde uygulanan biocharın marul bitkisi gelişimi ve kaldırılan besin elementi miktarı

üzerine etkisi belirlenmiştir. Çalışmada toprağa ekimden 30 gün önce 0-500-1000 ve 2000 kg da-1 düzeylerinde

biochar uygulanmış ve tam gübreleme (NPK) ve yarın gübreleme (NPK/2) uygulamaları ile karşılaştırılmıştır.

Yapılan çalışma sonuçlarına göre artan miktarlarda uygulanan biochar bitki gelişimi ve topraktan kaldırılan besin

elementlerinde artışa neden olmuştur. P, K ve Mg alımındaki artışlar ve kök mikroelement içeriğindeki,

değişimler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Biochar uygulamaları ile NPK uygulamasına göre düşük

olmasına rağmen NPK/2 uygulamasına yakın değerler elde edilmiştir.