Transient Radial Nerve Paralysis After a Lateral Epicondylitis Injection: A Case-based Review


Creative Commons License

Ertem U., İrdesel F. J.

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.27, no.2, pp.55-60, 2021 (ESCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 27 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.4274/tod.galenos.2021.32549
  • Journal Name: TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.55-60
  • Keywords: Lateral epicondylitis, radial nerve, injections, PLATELET-RICH PLASMA, SHOCK-WAVE THERAPY, MEDIAL EPICONDYLITIS, STEROID INJECTION, MANAGEMENT, EFFICACY, SAFETY, PALSY, PAIN
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Lateral epicondylitis is a painful tendinosis of the lateral epicondyle of the humerus, which is the attachment site for the wrist extensor muscles and tendons. It is most commonly caused by repetitive gripping or wrist extension. Moreover, lateral epicondylitis is one of the most common causes of elbow flank pain in adults. While most patients respond to conservative treatment, surgical treatment is used in some patients. In this study, we reviewed the case of a 68-year-old man who presented to the clinic with elbow pain. In this patient with lateral epicondylitis, who had not responded to various conservative treatments, 0.5 cc prilocaine hydrochloride and 1 cc triamcinolone hexacetonide were injected in the left elbow lateral epicondyle tendon adhesion area. After the injection, the patient’s second, third and fourth fingers dropped. Further, the patient was diagnosed with radial nerve paralysis, and his hand was properly splinted. After 72 hours, in the follow-up to reevaluate the patient’s muscle strength, it was observed that the patient’s complaints after the injection resolved. This review focuses on the treatment methods of lateral epicondylitis and on complications that occur after a lateral epicondyle injection in the context of a case of transient radial nerve paralysis after a very common type of injection.
Lateral epikondilit, çoğunlukla tekrarlayan kavrama veya el bilek ekstansiyonundan kaynaklanan, el bilek ekstansör kas ve tendonlarının yapışma yeri olan humerus lateral epikondilinin ağrılı tendinozudur. Lateral epikondilit dirsek yan ağrısının erişkinlerde en sık nedenlerinin başında gelmektedir. Hastaların çoğu konservatif tedaviye cevap verirken bazı hastalarda cerrahi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu olgu bazlı derlemede kliniğe dirsek ağrısı ile başvuran 68 yaşındaki bir erkek hasta üzerinden konu irdelenecektir. Çeşitli konservatif tedavilerden fayda görmeyen lateral epikondilit tanılı hastaya tedavi olarak sol dirsek lateral epikondil tendon yapışma bölgesine 0,5 cc prilokain hidroklorür ve 1 cc triamsinolon hekzasetonid enjekte edildi. Enjeksiyondan sonra hastanın 2., 3. ve 4. parmaklarında düşme meydana geldi. Hastada radiyal sinir felci düşünüldü ve eli uygun şekilde atele alındı. Yetmiş iki saat sonra hastanın kas güçlerini tekrar değerlendirmek için yapılan kontrolde hastanın enjeksiyon sonrası oluşan şikayetlerinin düzeldiği gözlendi. Bu derlemede çok yaygın bir enjeksiyon tipinden sonra ortaya çıkan geçici radiyal sinir felçli bir olgu bağlamında lateral epikondilit tedavi yöntemleri ve enjeksiyon sonrası görülen komplikasyonlar vurgulanmıştır.