BURSA TARİHİ MİNARELERİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİ VE HIZLI DEĞERLENDİRİLME İÇİN DOĞAL TİTREŞİM PERİYODU TAHMİNİ


Creative Commons License

Serhatoğlu C., Livaoğlu R.

Bursa Tarihi Cami Minarelerinin Deprem Davranışı Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 27 November 2021, pp.29-34

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29-34
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’deki tarihi yapıların büyük bir bölümünü Osmanlı cami ve minareleri oluşturmaktadır. Bu yüzden tarihi minarelerin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve olası depremlere karşı korunması oldukça önemlidir. Doğru bir değerlendirmenin yapılabilmesi için öncellikle minarenin dinamik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Araştırmanın birinci bölümünde; deneysel ve sayısal metotlar kullanılarak Bursa’da yer alan öncellikle yedi daha sonra on sekiz tarihi minarenin dinamik karakteristiği ve yapısal özellikleri incelenmiştir. Diğer yapılarda olduğu gibi minarelerin dinamik karakteristiklerinin arasında en önemli parametre yapının hâkim periyotudur. Anadolu’da çok sayıda tarihi minare olduğu da düşünülerek bu periyotun hızlıca hesaplanabilmesi için pratik metotlar araştırılması gerekliliği açıktır. Bu nedenle araştırmanın ikinci bölümünde; dinamik davranış ile yapısal özellikleri arasındaki ilişkinin yorumlanarak minarenin hâkim periyotunu belirlemek için ampirik formüller türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı değerlendirme, Tarihi Minareler, Modal test, Sonlu elemanlar modeli, Modal analiz, Amprik doğal titreşim periyodu