The Place Of Bursa Karamustafa Hotspring In The History Of Medicine And Its Importance From The Point Of View Of Traditional Medicine


Creative Commons License

Erer S., Demirhan Erdemir A.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.12, no.1, pp.44-50, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bursa has been famous for its baths for centuries. Hotsprings have been used for the therapies of some diseases for centuries. Karamustafa hotspring was established by Karamustafa Pasha in Bursa in 1490. This hotspring is also used for some diseases therapies. In this paper, the historical development of Karamustafa hotspring and its importance from the point of view of the therapies of some diseases are stressed.

Bursa, bir kaplıca ve hamamlar şehridir. Kaplıcalar tarih boyunca tedavi amacıyla kullanıldılar..Bu kaplıcalardan biri olan Bursadaki Karamustafa Kaplıcası, Hamza Beyin torunu Kara Mustafa Paşa tarafından 1490 yılında yaptırılmıştır. Bu kaplıcanın suyu bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu çalışmada bu kaplıcanın tarihi gelişimi ve geleneksel tedaviler açısından önemi belirtilmektedir.