Zina Hakkındaki Bir Ayetin İletişim Psikolojisi Açısından Tahlili


Creative Commons License

Divlekci C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.10, pp.163-178, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AN ANALYSIS OF A QURAN VERSE ON ADULTERY FROM THE
COMMUNICATION PSYCHOLOGY PERSPECTIVE
This essay aims to evaluate a Quran verse that prohibits adultery, i.e., (And
come not near unto adultery. Lo! it is an abomination and an evil way. - Al-Israa'
17:2 -), using the method and the form of the Holy Quran (Uslub al-Quran) and the
data derived from the communication psychology. From the perspective of the style (Uslub) this essay attempts to demonstrate the differentiation in the way that the verse was revealed. The stylistic difference in the form of the prohibition, “do not
approach adultery” but not, for instance, “do not commit adultery”, is, indeed, a
clear reference to the prohibition of various forms and phases of adultery such as
verbal and non-verbal communications, and, limited and non-limited physical
communications. The Holy Quran clearly refers to these forms and phases.
Keywords: Uslub, A Quran Verse On Adultery, verbal and non-verbal
communications, communication psychology

Bu makale, “Zinaya yaklasmayın! Zira o yüz kızartıcı bir istir, kötü bir
yoldur.” (17. Isrâ, 32) seklinde zinayı yasaklayan Kur’an ayetini, Kur’an üslûbu ve
iletisim psikolojisinin verileri doğrultusunda ele alıp yorumlamaktadır. Çalısmanın
üslûp açısından hareket noktası, zina yasağının doğrudan doğruya “zina yapmayın!”
seklinde ifade edilmek yerine, “zinaya yaklasmayın!” seklinde ifade edilmesidir.
Buna göre ortada insanı zinaya götüren; sözsüz iletisim, sözlü iletisim, sınırlı
bedensel iletisim ve sınırsız bedensel iletisim seklinde bir takım asamalar vardır.
Kur’an bu asamalara açık bir sekilde isaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üslûb, Zina Ayeti, Sözsüz Đletisim, Sözlü Đletisim,
Đletisim Psikolojisi