SERVİKS KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE KULLANILAN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİNİN FARKLI FOTON ENERJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Turan A., Cura E. A., İbicioğlu B., TUNÇ S., DEMİRÖZ ABAKAY C., ÇETİNTAŞ S., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, no.2, pp.163-168, 2019 (Peer-Reviewed Journal)