Foucault’un İktidar Analizi Bağlamında Eğitim Yönetimine İlişkin Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Şentürk İ., Turan S.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.18, no.2, pp.243-272, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.243-272
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Bu makalede, Michel Foucault’un iktidar kavramına ilişkin çözümlemeleri eğitim yönetimi bağlamında tartışılmıştır. Foucault’un, özne-iktidar, iktidar biçimleri [pastoral iktidar/biyo-iktidar], büyük kapatılma ve denetim toplumları, özneleşme ve kendilik teknikleri gibi kavramlaştırmaları, eğitim politikalarının yapılandırılmasında yeni bakış açıları sunabilir. Çalışmada, iktidar kavramı, doğruluk rejimi üretimi olarak iktidar, iktidarı çözümleme araçları ve iktidarla mücadele yöntemleri, yönetimsellik kavramı ve neo-liberal politik rasyonalitenin eleştirisi konuları ele alınmıştır. Ayrıca, eğitim yönetimi yaklaşımlarıyla eğitim politikalarının hâlihazırdaki durumunun ve pratiklerinin iktidar kavramı ışığında çözümlenmesi ihtiyacı üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda, eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin, egemen paradigmanın hizmetinde teori ve söylemler üreten bireyler olarak değil, ürettiği bilgi ile eleştiri pratiğini kurabilen entelektüeller olarak kendilerini konumlandırmaları önerilmiştir.