KABUL BABA KÖYÜ MAKTEL-İ HÜSEYN NÜSHASINDA KERAMET MOTİFLERİ


ULUOCAK M.

TEKE (UluslararasıTürkçe Kültür Edebiyat Dergisi), pp.2006-2021, 2019 (Peer-Reviewed Journal)