FADL HASEN ABBÂS’IN KUR’AN İLİMLERİNDEKİ MÜŞKİL MESELELERE BAKIŞI


Divlekci C.

Araştırma, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Araştırma
  • City: Ankara
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışma Kur’an ilimleri geleneğinde yer alan rivayet ve dirayet açısından sorunlu nakil ve görüşleri ansiklopedik bir âlim olan Fadl Hasen Abbâs’ın gözüyle ele alıp tartışmaktadır. Kitapta, pek çok can alıcı sorunun cevabı aranmıştır: Kur’an’ın indirilmesinden ne anlamalıyız? Kur’an kaç aşamada inmiştir? Anlam olarak indiği iddiası ne kadar ciddidir?

Yedi harften ne anlamalıyız? Yedi harf uygulamasına niçin gerek duyulmuş ve ne zaman kaldırılmıştır? Yedi harften geriye kalan uygulamalar var mıdır? Yedi harfle kıraatler arasında nasıl bir ilişki vardır? Kur’an metni, indiği dönemin şartlarında ne kadar sağlıklı kayda geçirilebilirdi? Kur’an’ın cemi sürecinde şart koşulan iki şahitten maksat nedir? Neye dair şahitlik etmişlerdir?

Kur’an’da, tilavetin nesh edildiği, hükmün devam ettiği yahut hem hükmün hem de tilavetin nesh edildiği türden bir nesh var mıdır?

Mekkî-Medenî ayrımını sosyo-kültürel yapıyla irtibatlandırmak ne kadar gerçekçidir? Medenî sûreler içerisinde Mekkî ayetler olabilir mi?

Aynı sebepten dolayı birden fazla âyetin inmesi veyahut bir âyetin birden fazla kere inmesi kabul edilebilir mi?

Kur’an kıssalarının kısmen de olsa kurguya yahut efsaneye yaslanan anlatımlar olduğu tezi ne kadar doğrudur?