The Effect of Difference Salt Concentrations on Germination of Some Tomato Genotypes Grown in Turkey


Creative Commons License

Turhan A., Vedat Ş.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.2, pp.11-22, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was carried out to determine the effect of different salt (NaCl) concentrations (Control, 8 and 12dS/m) on germination properties of different tomato genotypes. The research was conducted on the randomized parcel design with six replications, and was established with replications of 100 seed in every replication under constant temperature and humidity conditions. In the study, germination percentages (%) have been investigated. The results showed that different treatments of salinity had considerable effect on the germination percentage. Germination decreased significantly by increasing salinity level for all genotypes. Analysis of data showed these decreases had varied with genotypes and salt concentrations. The highest germination was extracted from control treatment and then was decreased with rising salinity levels. The 40395, 47865, 40443, 47839 genotypes showed only slight a decrease in the germination percentages of the seeds compared with other tested genotypes. In other words, 40395, 47865, 40443, 47839 genotypes were less affected by increasing salinity on germination stage

Bu araştırma, farklı tuz konsantrasyonlarının (Kontrol, 8 ve 12dS/m) bazı domates genotiplerinin çimlenmesi üzerine olan etkilerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çimlendirme testleri, tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak 6 tekerrürlü ve her tekerrürde 100 adet tohum olacak şekilde yürütülmüştür. Çimlendirme sabit sıcaklık ve nem koşulları altında yapılmıştır. Denemede tohumların çimlenme yüzdeleri (%) incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz konsantrasyonlarının çimlenme yüzdesi üzerine önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir. Tüm genotiplerde çimlenme, tuz dozlarındaki artış ile birlikte önemli miktarda azalmıştır. Bu azalmalar tuz dozlarına ve genotiplere göre değişim göstermiştir. En yüksek çimlenme kontrol uygulamasından elde edilmiş ve tuz dozlarının artması ile azalmıştır. Diğer genotipler ile karşılaştırıldığında artan tuz konsantrasyonunun 40395, 47865, 40443, 47839 genotiplerinin çimlenme yüzdesini daha az düşürdüğü görülmüştür. Diğer deyişle, 40395, 47865, 40443, 47839 genotipleri çimlenme aşamasında artan tuz konsantrasyonlarından daha az etkilenmiştir.