Moğolistan da Bulunmuş (Kök)türk Harfli Bir Yazıt Parçası


Alyılmaz C.

Türk Dilleri Araştırmaları Festschrift in Honor of Talat Tekin, no.18, pp.49-60, 2008 (Peer-Reviewed Journal)