Farklı Canlı Ağırlıklardaki Holstein Erkek Danaların Karkas Kompozisyonunun Kesim Öncesi Real Time Ultrason Cihazı ile Tahmin Edilmesi (The Assessment of Carcass Composition of Holstein Steers by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights)


ORMAN A. , ÇALIŞKAN G. Ü. , DİKMEN S. , ÜSTÜNER H. , ÜNAL C.

I. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi (I. International Farm Animal Medicine Congress), Fethiye-Muğla, Turkey, 14 - 17 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Fethiye-Muğla
  • Country: Turkey