BİR EDİP OLARAK TÂHÂ HUSEYN’İN (İ‘CÂZÜ’L) KUR’AN’A BAKIŞI


Creative Commons License

Divlekci C.

Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.184-210, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

UNDERSTANDING OF TÂHÂ HUSAYN OF I'JAZ AL QUR'AN (THE STYLİSTİC İNİMİTABİLİTY OF THE QUR’AN)

ABSTRACT

This article focuses on the understanding of Tâhâ Husayn (1889-1973), a versatile litterateur and academician, of i'jaz of the Qur'an and provides background information on his educational life, works, and changes in his world of thought. His disputed views about the Qur'an, understanding of the Qur'an, and perspectives on the qıraat and i'jaz are discussed in detail. In this discussion, special attention is given to the author's emphasis on how Qur'an has a great impact on human beings with its i'jaz, content, verse, and style throughout centuries. The most striking finding of the author is that the Qur'an has a style and content that effects its reciting manner.

Keywords: Tāhā Husayn, iʽjāz al-Qur’an (the stylistic inimitability of the Qur’an), Pre-Islamic Poetry, literary aspects of the Qur’an, iʽjāz al-Qur’an according to Taha Husayn.

Bu makalede, çok yönlü bir edebiyatçı ve akademisyen olan Tâhâ Huseyn’in (1889-1973) Kur’an i‘câzına bakışı üzerinde durulmuş, yazarın düşünce ve dünya görüşüne tesiri bakımından eğitim hayatı, eserleri ve düşünce dünyasındaki değişimler hakkında bilgi verilmiştir. Kur’an hakkında tartışma yaratan görüşleri, Kur’an tasavvuru, kırâatlere ve i‘câza bakışı ise detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Yazar Kur’an’ın i‘câzını; muhtevası, nazmı, üslûbu ve asırlara rağmen insan üzerindeki değişmeyen etkisi şeklinde özetlenebilecek başlıklar altında ele alıp incelemiştir. Bu bağlamda en dikkat çeken tespiti; Kur’an’ın kendi okunuş keyfiyetini de belirleyen bir üslûp ve muhteva yapısı olduğuna dair tespitidir.

Anahtar Kelimeler: Tâhâ Huseyn, Kur’an’ın i‘câzı, Cahiliye şiiri, Tâhâ Huseyn’in Kur’an tasavvuru, Kur’an’ın edebî yönü.