The Order of Tax Receivables in Bankruptcy


Şenyüz D.

Ankara Law Review, vol.67, no.4, pp.891-952, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 67 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33629/auhfd.528382
  • Journal Name: Ankara Law Review
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.891-952

Abstract

Experiences show that if state is a payee, it is not as dynamic as a private creditors and it is in some insufficiency in its pursuit of receivable. Depending on this determination, within the idea of protection of the receivables, state give some privileges in different laws to its public receivables. In this context, order table of public receivables have attached different rules and procedures than attachment order, also follow through bankruptcy. Taxes are the most important in public receivables and when the taxpayer's do not pay debt with consent, the bankruptcy is one of the ways of compulsory enforcement for state. With the decision of bankruptcy, bankrupts's all goods and rights and debts which may be seized and debts create bankruptcy table and the liquidation process is starting. Order of receivables are determined within the scope of liquidation process. Document showing this order is called the order table. There are all kinds of receivables at order table, but ranking differences are predicted between public and private receivables. Distribution of money makes according to share table which appropriately prepared definite order. Tax receivables's place and order of bankruptcy is differentiated according to the characteristics of taxes. In this order, in the first place value added tax secondly there are pledged receivables. As the third there are some specially designated tax (customs duties and tax on goods and similar) files. Other taxes have priorities in the fourth of the nominal receivables.

Devletin alacaklı olduğu ilişkilerde özel alacaklılar kadar dinamik olmadığı ve alacağının peşine düşmede bazı yetersizlikler içinde bulunduğu tecrübelerle sabittir. Bu tespite bağlı olarak devlet alacağının korunması fikri kapsamında farklı kanunlarda amme alacaklarına bazı imtiyazlar tanınmıştır. Bu kapsamda, iflas yoluyla takipte amme alacaklarının karşılanma sırası hacizdeki sıradan farklı usul ve esaslara bağlanmıştır. Amme alacaklarının en önemlisi vergiler olup mükellef borcunu rızaen ödemediğinde ammenin alacağını elde etmek için başvuracağı cebri icra yollarından biri de iflastır. İflas kararı verilmesiyle müflisin haczedilebilen tüm mal ve hakları ile borçları iflas masasını oluşturur ve tasfiye süreci başlar. Hangi alacağın hangi sırada karşılanacağı tasfiye süreci kapsamında belirlenir. Bu sırayı gösteren belgeye sıra cetveli denir. Sıra cetvelinde her türlü alacak yer almakla beraber amme ve özel alacaklar arasında sıralama farkları öngörülmüştür. Paranın dağıtımı kesinleşen sıra cetveline uygun hazırlanan pay cetveline göre yapılır. Vergilere göre farklılaşan bir sıralama olduğu, bu sıralamada ilk olarak rehinli alacaklara yer verilmiştir. İkinci olarak özel olarak belirtilen bazı vergilerin (gümrük vergileri ile malın aynından kaynaklanan vergiler ve benzerleri) bulunur. Diğer vergilerin ise adi alacakların dördüncü sırasında öncelikleri vardır.