Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları


Creative Commons License

Turan S., Yıldırım N., Aydoğdu Özoğlu E.

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.2, no.3, pp.68-73, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index, Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.68-73

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açılarını incelemektir. Araştırma verileri; yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Her bir okul müdürüyle yapılan görüşme yaklaşık otuz dakika sürmüştür. Araştırma bulgularına göre; okul müdürlerinin kendilerini en çok insani ve maddî konularla ilgili sorumlu hissettikleri, paydaşlar ve maddî konularla ilgili bazı sorunlar yaşadıkları ve yöneticiliğin bir meslek mi yoksa görev mi olması gerektiği konusunda belirsizlik içinde oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda katılımcılar, bir okul müdürünün iletişime açık, sabırlı, âdil, pedagoji ve yönetim bilgisine sahip, öğretmenlik deneyimi olan kişiler olmaları gerektiğini belirtmişlerdir.