TÜRKİYE’DE E-VERGİLEME: E-DEVLET ve M-DEVLET BAĞLAMINDA BİR KARŞILAŞTIRMA


Ateş N., Gürses F.

Vergi Raporu, vol.2021, no.1, pp.1-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2021 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-18

Abstract

Kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel ve temel hizmet sunma usulü yüz yüze hizmet sunmadır. Kamu yönetimlerinin bilişim teknolojilerini bünyesine adapte etmesi neticesinde ise hizmet sunma usullerinde bir çeşitliliğe gidilmiş ve bu durum ilgili literatüre e-devlet kavramının kazandırılmasına vesile olmuştur. Devamında kamu kurumlarınca mobil teknolojilerin imkânlarından yararlanmaya yönelik girişimler neticesinde de mobil devlet (m-devlet) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma e-devletin bir uygulama alanı olan vergileme alanındaki elektronik uygulamalara odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de e-vergileme alanına ilişkin e-devlet ve m-devlet bağlamında bir karşılaştırma yapılmıştır. Söz konusu karşılaştırma vergi idaresinin web portalları (e-devleti temsilen) ve mobil uygulamaları (m-devleti temsilen) inceleme nesnesi kabul edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bulgular göstermektedir ki vergileme alanında e-devlete ilişkin uygulamalar, m-devlete ilişkin uygulamalara nazaran daha gelişkin bir yapıdadır. Öte yandan, vergileme alanındaki e-devlet ve m-devlet uygulamaları karmaşık bir görünüm sergilemekte olup, bütüncül bir bakış açısıyla yeniden ele alınmaya muhtaç bir görünüm arz etmektedir.