EVALUATION OF OECD COUNTRIES HEALTH EXPENDITURE PERFORMANCES WITH VIKOR METOD


İNAM B., MURAT D.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.0, no.663, pp.105-126, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 663
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.105-126
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Today, health is a concept that has a wide range of effects, extending beyond the physical and mental well-being of individuals, to the economy, government of societies and world peace. Public health expenditures, which are used as an indicator of the development level of countries, have the effect of creating welfare by developing human capital when used at a sufficient level. In this study, it is purpo-sed to measure the performance of OECD countries on health expenditures. The data on factors affec-ting the health expenditures of the countries have analyzed with the Multi-Criteria Optimization and Compromise Solution (VIKOR) method, which is a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method. Consequently, we have determined the countries having the best performances are Austria, Germany and Norway.
Sağlık, günümüzde kişilerin fiziksel ve ruhsal iyilik halinin ötesinde toplumların ekonomisine, yönetim şekline, dünya barışına uzanan çok geniş etkilere sahip bir kavramdır.. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri-nin bir göstergesi olarak kullanılan kamu sağlık harcamaları, yeterli düzeyde kullanıldığında beşeri sermayeyi besleyerek refah yaratma etkisine sahiptir. Bu çalışmada OECD ülkelerinin kamu sağlık harcamaları konusundaki performanslarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Söz konusu ülkelerin sağlık har-camalarını etkileyen faktörlere ilişkin derlenen veriler bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi olan Çok Kriterli Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm (VIKOR) metodu ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak sağlık harcamaları açısından en iyi performansı sergileyen ülkelerin Avusturya, Almanya ve Norveç olduğu saptanmıştır.