Laparoskopik Donör Nefrektomi, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi


Aydın Y. M., Çiçek M. Ç., Günseren K. Ö.

14. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2021, pp.130

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.130
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

AMAC: Kliniğimizde uygulanan laparoskopik donör nefrektomi (LDN) sonuçlarımızın sunulması

MATERYAL-METOD: 2008-2020 yılları arasında kliniğimizde LDN uygulanan 314 hastanın sonuçları

retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Ortalama yaşları 51,1 olan 134 erkek ve 180 kadın hastaya LDN uygulandı. 66 hastada sağ

LDN (%21) ve 248 hastada sol LDN (79) uygulandı. Ortalama operasyon suresi 139,1dk (30-390), ortalama

sıcak iskemi suresi 122sn (30-450) olarak saptandı. Hastanede kalış suresi ortalama 3,2 gün (1-17), preop

ve postoperatif kreatinin değeri farkı ortalaması 0,25 mg/dl (-0,4 – 1,1) bulundu. 8 vakada major damar

yaralanması nedeniyle intraoperatif kanama gelişti ve laparoskopik onarım uygulandı. Postoperatif

dönemde bir hasta solunum depresyonu sebebi ile bir gün yoğun bakımda takip edildi (Clavien 4).

Bir hastada hemorajik drenaj nedeni ile postoperatif ES transfüzyonu uygulandı (Clavien 2). 2 hastada

uzamış ileus ve yine 2 hastada uzamış şilöz drenaj tespit edildi. Sadece bir hastada yara yeri enfeksiyonu

gelişti (Clavien 1). Bütün komplikasyonlar konservatif olarak yönetildi

SONUC: Minimal invaziv bir teknik olarak laparoskopik donör nefrektomi daha kısa hastanede kalış

suresi ve daha iyi kozmetik sonuçları ile canlı donör hastalarında güvenle tercih edilebilir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: böbrek transplantasyonu, donör, laparoskopi, nefrektomi