Sualtı Tasarsız Ağlarının Başarım Analizi


CİCİOĞLU M., ÇALHAN A.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sualtı tasarsız ağlar oldukça karmaşık bir ortama sahip olmakla birlikte, karasal radyo tabanlı ağlara göre hem fiziksel hem de teknolojik farklılıklar barındırmaktadır. Ayrıca birçok sorun barındırması nedeniyle bu tür karmaşık haberleşme ağlarını modellemek oldukça zordur. Bu alandaki çalışmalar kablosuz haberleşme teknolojilerindeki yeni gelişmelerden etkilenmektedir. Kablosuz haberleşme için sualtının doğası gereği var olan bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu sınırlılıkları aşmak için yeni teknikler ve yaklaşımlar önerilmektedir. Bu çalışmada, insansız sualtı araçlarının birbirleri ile haberleşmesinin başarım analizi gerçekleştirilmiştir. Benzetim programında daha gerçekçi bir haberleşme kanalı için akustik kanalın tüm özellikleri tasarlanmış ve performans analizleri yapılmıştır. Tasarsız ağ biçiminde CSMA/CA protokolü kullanılarak sualtı kanal modeli ile ortamda farklı sayıda insansız sualtı araçlarının haberleşmesinde önemli başarım parametrelerinden bit hata oranı, iş çıkarım oranı, çakışma durumu ve paket kayıp oranları detaylıca incelerek sualtı kanalının haberleşmeye etkileri gözlemlenmiştir. İki farklı senaryo Riverbed Modeler benzetim yazılımı üzerinde analiz edilmiş ve ortamdaki düğüm sayısının artması bit hata oranını yaklaşık 6 kat, paket çakışmalarını ise %30 oranında arttırdığı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre düğüm sayısının su altı haberleşmesinde önemli bir parametre olduğu görülmüştür.