Düşündürdükleri ve Ötesiyle Yüksek Riskli Sınav Gerçeği


Creative Commons License

Özer Özkan Y., Turan S.

ALANYAZIN: Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, vol.02, no.1, pp.59-63, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 02 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.22596/cresjournal.0201.59.63
  • Journal Name: ALANYAZIN: Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-63

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de uygulanan merkezi sınavları eleştirel bir bakış açısıyla ve ana hatlarıyla incelemektir. Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki yaşanan sorunlar araştırmacıların sorunu çok yönlü görebilmek amacıyla farklı düşünce yazıları kaleme almasına neden olmuştur (Baykal, 2014; Büyüköztürk, 2016). Bu çalışmalar özellikle sınavların varlık gerekçesi, sınavsız bir eğitim sistemi ve bu sistemin eğitimin bütün paydaşları üzerindeki etkilerini tartışmaya açması bakımından alanyazına önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışmada sınavların ve geçiş sistemlerinin ürettiği sonuçlar ve uygulamadaki eksikliklerin yanı sıra neden sınavlara ihtiyaç duyulduğu, neyi gerçekleştirmek istediği gibi olgunun arka planının irdelenmesi yoluyla bütüncül bir bakış açısı sağlayabilmek amaçlanmıştır.