Signal Modelling with Recursive Gauss-Seidel Algorithm


Hatun M.

Academic Perspective Procedia, vol.3, no.1, pp.626-634, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Periodic signals can be expressed in terms of the sum of its harmonic components using the Fourier series expansion. Several system identification algorithms have been used in the literature in recent years to estimate the coefficients of the harmonic components of periodic signals. In this study, RGS (Recursive Gauss-Seidel) algorithm, which is a recursive algorithm based on one step Gauss-Seidel iteration, is proposed to estimate the parameters of the harmonic components of periodic signals in real time. The RGS algorithm, which is a recursive algorithm, is a suitable algorithm for on-line parameter estimation. By computer simulations, the proposed RGS algorithm is used for estimation of harmonic parameters and analyzed with similar system identification algorithms comparatively.

Periyodik işaretler Fourier serisi açılımı kullanılarak harmonik bileşenlerinin toplamı cinsinden ifade edilebilmektedir. Periyodik işaretlerin harmonik bileşenlerinin katsayılarını tahmin etmek için son yıllarda literatürde çeşitli sistem tanıma algoritmaları kullanılmıştır. Bu çalışmada periyodik işaretlerin harmonik bileşenlerinin parametrelerini gerçek zamanda tahmin edebilmek için, bir adım Gauss-Seidel iterasyonu kullanılarak elde edilen RGS (Recursive Gauss-Seidel) algoritması önerilmiştir. Tekrarlamalı bir algoritma olan RGS algoritması çevrim-içi parametre tahmini için uygun bir algoritmadır. Yapılan bilgisayar benzetimleriyle, önerilen RGS algoritması harmonik parametrelerinin tahmin edilmesinde kullanılmış ve benzer sistem tanıma algoritmalarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.