Investigations of spermatological characteristics and fertility of ram semen dilueted by adding various levels of alfa-chymotrypsin


Soylu M. K., Gökçen H., Tümen H., Doğan İ.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.123, pp.83-90, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada sulandırılarak tohumlamada kullanılan koç spermasına değişik düzeylerde katılan α-chymotrypsin’in spermatolojik özellikleri ve döl verimine etkisi araştırıldı. Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen 40 baş Merinos koyunu araştırmanın materyalini oluşturdu. Kontrol grubunu oluşturan 20 baş koyun, glikoz-fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan enzim katılmamış sperma ile deneme grubunu oluşturan 20 baş koyundan 10’u 0.2 mg/ml, 10’u da 0.4 mg/ml enzim içeren sulandırılmış sperma ile tohumlandı. Tohumlamalar 0.2 cm3’lük bir tohumlama dozunda 150x106 motil spermatozoon bulunacak biçimde servikal yolla yapıldı. Sulandırılmamış sperma (kontrol), 0.2 ve 0.4 mg/ml tripsin katılmış sperma ile elde edilen gebelik oranları sırası ile %55, 70 ve 80 bulundu.