Gazzîzâde Abdüllatif in Kaleminden Bursa Dergâhları


ÖCALAN H. B.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.22, pp.43-64, 2012 (Peer-Reviewed Journal)