Design Proposal for a Protective Shelter to be Used in the Archaeological Excavation and Exhibition Phases of Housing Settlement and Mosaics of Myrleia


Creative Commons License

Kırlı Özer G., Arin Ensarioğlu S.

JOURNAL OF MOSAIC RESEARCH, vol.15, no.0, pp.413-431, 2022 (ESCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 0
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26658/jmr.1143745
  • Journal Name: JOURNAL OF MOSAIC RESEARCH
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Art Abstracts, Art Index, Art Source, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.413-431
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bithynia ve Mudanya tarihi açısından büyük önem taşıyan Myrleia antik kenti ile ilgili bilgiler antik kalıntıların

zeytinlikler altında gömülü olması ve antik dönemdeki yapılanmasına dair yazılı kaynakların azlığı nedeniyle

oldukça kısıtlıdır. 2015 ve 2016 yıllarında ortaya çıkan kalıntılar ile birlikte kentin antik dönemine yönelik

bilgiler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Ortaya çıkan kalıntıları ve bu kalıntıların içerdikleri bilginin korunması

ve geleceğe bulundukları yerde, içinde bulundukları mimari ve kültürel bağlam içerisinde aktarılması büyük

önem taşımaktadır.

Çalışma kapsamında 2016 yılında Ömerbey Mahallesinde keşfedilmiş olan konut yerleşimi ve yerleşim içerisinde

keşfedilmiş olan mozaiklerin üzerine koruyucu bir üst örtü tasarımı önerisi geliştirilmiştir. Tasarlanan üst

örtünün; devam eden arkeolojik kazılar sırasında kalıntıların olumsuz çeşitli etkilerden korunması, çalışmayı

yürüten ekibin konforunun (ısıl, güvenlik, vb.) sağlanması ve ziyaretçiler için ideal şartların sağlanması

işlevlerini yerine getirmesi amaçlanmıştır. Üst örtünün sürdürülebilir olması ve kazı alanı çevresinde ortaya

çıkan yeni buluntuları da kapsayacak şekilde genişleyebilmesine olanak sağlayacak esneklikte olması da

örtünün tasarımında büyük rol oynamıştır.