LÖKOSİT ADEZYON DEFEKTİ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


YAZ İ., ÖZBEK B., TAN Ç., BİLDİK H. N., OSKAY HALAÇLI S., SOYAK AYTEKİN E., ...More

6. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 31 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes