Primer Osteoporoz Hastalarında Demografik Veriler, Biyokimyasal Ölçümler, DXA Değerleri ve Kırık Arasındaki İlişki*


Creative Commons License

Alp A.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.27-32, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-32

Abstract

Çalışmanın amacı osteoporoz hastalarında demografik özellikler, vücut kitle indeksi (VKI), kalsitriol, parathormon (PTH), alkalen fosfataz (ALF) düzeyleri ile dual-enerji-X ray absorpsiyometri (DXA) değerleri ve kırık oluşumu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Osteoporoz tanı kriterlerine uyan 310 hasta değerlendirildi. Hastaların serum kalsiyum, kalsitriol, PTH, ALF düzeyleri ve VKİ'leri tespit edildi. DXA lomber total (LT), femur boyun (FB) ve femur total (FT) değerleri ölçüldü. Torakal, lomber yan, pelvis grafileri çekildi. Kadınlarda FT değerleri ve VKI, LT ile FB ve FT; FB ile FT arasında pozitif korelasyon; PTH ile kalsitriol arasında negatif korelasyon saptandı. Erkeklerde LT ile PTH arasında pozitif korelasyon saptandı. 113 (%36.5) hastada kırık saptandı. Bu hastalarda PTH düzeyi kırığı olmayanlara göre daha yüksekti. Kırığı olan kadın hastaların VKİ değerlerinin daha yüksek olduğu görüldü. VKI ile kırık ve erkeklerde LT DXA ile PTH düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptanmış olması dışında verilerimiz literatürle uyumludur. Literatürle çelişkili sonuçlar hasta sayımızın azlığıyla ilişkili olabilir.