Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Bilişim ve Kitle iletişim Teknolojileri: Eleştirel Bir Bakış


Creative Commons License

Turan S., Esenoğlu C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.71-86, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract