Uluslararası Hukukun Teorik Kaynağı Olarak Temel Norm ve Tanıma Kuralının Değerlendirilmesi


GÜLGEÇ Y. B.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal)