Benzinli Motorlarda Kirletici Emisyonlar ile Polihalkalı Aromatik Hidrokarbon (PAH) Emisyonlarının Soğukta İlk Çalışma Durumu için Tespiti


Creative Commons License

Durmuş H., Tekin M., Cindoruk S. S. , Türköz N., Karamangil M. İ.

OTEKON2020,10th International Automotive Tehcnologies Congress, Bursa, Turkey, 6 - 07 September 2021, vol.1, no.1, pp.206-215

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.206-215

Abstract

Bu çalışmada, benzinli motorlardaki egzoz gazı kirletici emisyonları ile Polihalkalı Aromatik Hidrokarbon (PAH)

emisyonları motorun soğukta ilk çalışma durumu için tespit edilmiştir. Deneyler dört zamanlı, dört silindirli, buji

ateşlemeli çok noktadan püskürtmeli bir motor üzerinde yapılmıştır. 5˚C ve 10˚C lik ortam sıcaklıkları için yakıt

tüketimi ve kirletici emisyon değerleri belirlenmiştir. İlk çalışma esnasında ortamın soğukluk derecesine göre yakıt

tüketimindeki artış miktarı gözlemlenmiştir. Motor cidarlarının henüz soğuk olması nedeniyle motordaki zenginleştirme

işlemi sonrası HC emisyonlarının 800-1000 ppm ve CO emisyonlarının da %8-10 mertebelerine kadar yükseldiği

görülmüştür. PAH emisyonlarının ölçümünde kullanılan Polyurethane Foam (PUF) malzemesinin uygun yerleşimi için

egzoz sisteminde ayrı bir düzenek yapılmıştır. Bulunan PAH değerleri 3 μg/m3 mertebelerinde çıkmıştır.