TÜBERKÜLOZ PERİTONİT TANISI ALAN SERUM CA-125 DÜZEYİ YÜKSEK BEŞ OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Önal U., Taşbakan M., Sipahi O. R., Taşbakan M. S., Pullukçu H., Çavuşoğlu C., ...More

ANKEM Dergisi, vol.29, no.3, pp.126-130, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 29 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5222/ankem.2015.126
  • Journal Name: ANKEM Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.126-130
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Tüberküloz peritonit, ekstrapulmoner tüberküloz formları arasında nadir görülen bir formdur. Tanı genellikle periton biyopsisinin patolojik incelemesi veya kültürde üreme olması ile koyulmaktadır. Bu yazıda tüberküloz peritonit tanısı alan serum CA-125 düzeyleri yüksek beş olgu sunulmaktadır. Yaşları sırası ile 63, 41, 25, 72 ve 73 olan beş kadın hasta kliniğimize üç aydan fazla süren karın ağrısı şikayeti ile başvurmuştur. Olguların hepsi malignansi araştırılan hastalar olup CA-125 düzeyleri biyopsi öncesinde yüksek saptanmıştır. Dört hastaya periton biyopsisi ve bir hastaya parasentez yapılmıştır. Beş hastanın üçüne ait örneklerde Ehrlich Ziehl Neelsen (EZN) boyaması, kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) test sonuçları negatif olarak saptanmış fakat klinik ve patolojik sonuçlar ile tüberküloz peritonit düşünülmüş ve tüberküloz tedavisi ile klinik olarak yanıt alınmıştır. Bir hastanın doku kültüründe ve diğer bir hastanın da PCR testi sonucunda Mycobacterium tuberculosis pozitifliği saptanmıştır. Yüksek CA-125 düzeyleri epitelyal over kanseri için bir tümör belirteci olarak kullanılmasına rağmen tüberküloz peritonit gibi inflamatuvar hastalıklarda da görülebilmektedir. Yüksek CA-125 değerleri görüldüğünde tüberküloz peritonit de dışlanmalıdır