Simulation of Cooling of Polyurethane Coated Vehicle Steering Wheel


TÜRKAN B., ETEMOĞLU A. B., Cegil U.

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol.7, no.2, pp.592-602, 2020 (Scopus) identifier