Çocuk Cinsel İstismarında Kendini Açığa Vurma Sürecine Ekolojik Sistem Modeli Yaklaşımı


Tat M. C. , Öztürk A.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.11, no.3, pp.363-385, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18863/pgy.455511
  • Title of Journal : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Page Numbers: pp.363-385

Abstract

Çocuğun kendiliğinden başlattığı ve gönüllü olduğu bir eylem olma potansiyelini taşıyan; çocuğun kendini açığa vurması, istismara karşı koruyucu ve değerli bir stratejidir. Bununla birlikte, çocukların cinsel istismarı açığa vurması aslında; çocuğun gelişimsel özellikleri ve aile geçmişi, çocuğa ve haklarına yönelik toplumsal, kültürel ve sosyal tutumlar gibi pek çok düzeyde yer alan ve bağlantılı etkenlerin rol aldığı, karmaşık bir olgudur. Çocuk mağdurların ortaya çıkmaması ve tanınmamasına neden olan engelleyici etkenler, cinsel istismarla baş etmeyle ilgili müdahale stratejilerinin etkililiğini de tehdit etmektedir. Bu makalenin amacı, çocuk cinsel istismarında kendini açığa vurmayı etkileyen birçok etkenin derinlemesine birer açıklamasını sağlamaktır. Çocuğun kendini açması sürecinde yer alan temel etkenlerin birbiriyle ilişkilerinin de kapsayıcı bir biçimde ele alınması amacıyla Urie Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistem Modelinden yararlanılmıştır.