Çocukluk çağında koroid pleksus tümöründen sonra gelişen adrenokortikal karsinom : Olgu sunumu


GÜLER S., DEMİRKAYA M., Yılmaz C., Tüten R., SEVİNİR B. B., Yalçınkaya U.

8. Uludağ pediatri kış kongresi, Turkey, 18 - 21 March 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes