ULUSLARARASI İLİŞKİLER’DE KİMLİK ANALİZİ VE ROL TEORİSİ


Creative Commons License

Ak M. A.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.38, pp.119-239, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Uluslararası ilişkiler disiplini oluşturduğu varsayımlar ve teoriler üzerinden devletlerin arasındaki sosyal, siyasal, ekonomik vs. ilişkilerini inceleyen, tarihsel ve sistemsel sonuçlarını analiz eden bir bilimdir. Kimlik, uluslararası ilişkiler disiplininin birey, devlet ve sistem ölçeğinde kavramsallaştırılması için gereken verilerin bütünüdür. Birey, toplumda varoluşsal bir tanımlama kazanır ve karakterini bu tanımlamalar üzerinden inşa eder. Devlet, hem bireyler üzerinden inşa edilerek anlam kazanan hem de sistemsel verilerin karşılığı olan dürtülerle kendini tanımlayan bir mekanizmadır. Sistem ise bütüncül yapıdaki devletlerin ve devlet dışı örgütlerin birbirleriyle ilişkisi ile oluşan değişken düzenin veya düzenlerin karşılığıdır. Bireyler ve devletler, tanımlamalarında “ben” ve “öteki” kavramlarının karşılığını oluştururlar ve bu anlamlandırmalara göre bir kimlik örgüsü belirlerler. Konstrüktivist yaklaşım, 1990’lardan sonra uluslararası ilişkileri maddi verilere tabii yapısından çok daha sosyal verilerin etkisinin olduğu sosyal bir bilim olarak nitelendirerek iç ve dış politikayı kimliksel bir inşa sürecine sokar. Rol teorisi ise yönetim mekanizmasında bulunan liderlerin kimliklerinin devletin iç ve dış politikasına doğrudan etkisini inceleyen bir teoridir.