THE HISTORICAL DEVELOPMENT AND THE IMPORTANCE OF BURSA KÜKÜRTLÜ BATHS FROM THE POINTS OF VIEW OF THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE


Creative Commons License

Erer S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.12, no.3, pp.189-195, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper, the historical development of thermal therapy and the characteristics of the hotsprings are studied in the Ottoman Turks. One of the most thermal centers of Bursa is Uludag University Atatürk Rehabilitation Center Kükürtlü Baths. So, in this article, the importance of this center is also pointed out from the point of view of Turkish History of Medicine and traditional therapies.

Bu çalışmada, Osmanlı Türklerinde termal tedavinin tarihi gelişimi ve kaplıcaların özellikleri incelenir. Bursanın en önemli termal merkezlerinden biri, Uludağ Üniversitesi Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcalarıdır. Böylece, bu çalışmada, bu merkezin önemi de, Türk Tıp Tarihi ve geleneksel tedaviler açısından vurgulanmaktadır.