Türkiye’de Kredi Kartlarının Tüketim Harcamalarına Etkisi: Ampirik Bir Çalışma


Alkan H.

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sarajevo
  • Country: Bosnia And Herzegovina