Sultan III. Murâd Dönemi Osmanlı Şark Seferleri’ni İhtiva Eden İki Manzum Tarih: Âsafî’nin Şecâat-nâme’si ve Harîmî’nin Gonca-i Bâg-ı Murâd’ı


EROĞLU S.

Türk Edebiyatında Manzum Tarihler Sempozyumu, Turkey, 11 - 12 December 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: No