Birinci Basamakta Öksürük Yakınmalı Hastaya Yaklaşım


UNCU Y.

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.1, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)