Spiküle meme kanserlerinin histopatolojik moleküler biyobelirteçlerve manyetik rezonans görüntüleme arasındaki korelasyonu


GÖKALP G.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)