E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye’deki İhracatçı KOBİ’ ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma,


Altıntaş M. H., Çınar Altıntaş F.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, 2006 ., vol.64, no.4, 2006 (Peer-Reviewed Journal)