Calculatıon of bremsstrahlung yıeld for thın target


DEMİR N. , AKKURT İ., ÇAKIRLI R. B. , AKKUŞ B., TEKİN H. O. , KUPA İ.

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24 - 27 September 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text