THE CAPITAL CITY OF ART PARIS IN 19. TH CENTURY AND THE IMPRESSIONISM


Creative Commons License

Alıcı S.

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.38, pp.2977-2998, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 38
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.7816/idil-06-38-22
  • Journal Name: İdil Sanat ve Dil Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.2977-2998
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

The 19th century is a period of significant changes and developments in the history. This change, which has been a ripple wave of politics with the effects of the Enlightenment, the French Revolution and the Industrial Revolution, is undoubtedly reflected in all areas of art. Before the writers, poets and musicians, they were the painters of Paris first who opened the way to the big and radical changes in art. Perhaps the only desire of Impressionist painters, who started to paint outside was immortalizing the magical beauty of the Paris city. In this research, the birth of the impressionist movement, the contributions to the art world, the distinguishing features of the artists and artworks of this period, the relations between painting, literature and music have been discussed and presented. Keywords: France in 19.th Century, Impressionism, Symbolism, Impressionist Music, C.Debussy, M. Ravel.

19. yüzyıl, insanlık tarihinde önemli değişim ve gelişimleri içeren bir dönemdir. Aydınlanma düşüncesi, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile birlikte etkileri ekonomiden politikaya dalga dalga yayılan bu değişim, hiç kuşkusuz sanatın tüm alanlarına yansımıştır. Sanat alanında meydana gelen büyük ve köklü değişimlerin yolunu yazarlar, şairler, müzisyenlerden önce Paris’de yaşayan ressamlar açmıştır. Resim yapmak için açık havaya çıkarak sanatta yeni bir devri başlatan ve bu anlamda “bir teknikten ziyade bir düşünce durumu” olan İzlenimci ressamların belki de tek arzusu Paris şehrinin büyülü güzelliğini ölümsüzleştirmekti. Bu araştırmada, izlenimcilik akımının doğuşu, sanat dünyasına katkıları, bu akıma öncülük etmiş sanatçıların ve sanat eserlerinin ayırt edici özellikleri ele alınmıştır. Sonrasında, resimde başlayan İzlenimcilik akımının müzik ve edebiyat alanlarına etkisi ele alınarak, sanatsal ve tarihsel açıdan önemi gösterilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 19. yüzyılda Fransa, İzlenimcilik, Sembolizm, İzlenimci Müzik, C.Debussy, M. Rave